Prawo karne w pigułce, czyli co musi wiedzieć każdy z nas?

Każdemu z nas mogą się przydarzyć poważne konsekwencje na skutek łamania prawa. Niewiedza na temat obowiązujących przepisów i efektów ich łamania nikogo nie tłumaczy. Skutki łamania prawa ponosi każdy z nas, nieistotne, czy dokonane to będzie świadomie czy przez przypadek.

Prawo karne: jakie mogą być skutki nieprzestrzegania przepisów?

Działając pod wpływem emocji i rezygnując z zastanowienia się nad tym, czy jest to zgodne z prawem, możemy narazić się na sporo nieprzyjemnych konsekwencji. Przykładem popularnych wykroczeń mogą być zaniedbania dotyczące przepisów podatkowych, zdarzające się często pracownikom oraz przedsiębiorcom. Także w sytuacji najdrobniejszego złamania przepisów może się okazać, że potrzebujemy pomocy specjalisty. Można odszukać go wpisując frazę prawnik Kraków bądź adwokat prawo karne Łódź, podanie regionu może ułatwić odszukanie najbliższego prawnika. Zgodnie z wolą ustawodawcy w tej dziedzinie zasady są sztywne, a ich złamanie zawsze będzie przestępstwem, przez co podlega pod przepisy prawa karnego procesowego oraz wiąże się z wymierzeniem określonej kary.

Prawo karne – w jakich sytuacjach nas nie dotyczy?

Jeśli wszystkie przesłanki postępowania procesowego są spełnione, następuje wszczęcie postępowania mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności osoby, która dopuściła się przestępstwa bądź złamała prawo. Z kolei gdy w kodeksie nie zawarto informacji o danym czynie wraz z przewidywaną karą, nie można za to odpowiadać, a więc nie wiąże się to z żadną odpowiedzialnością.

Obowiązuje również sporo dodatkowych przypadków, w których postępowanie procesowe nie zostanie wszczęte. Są wśród nich przykładowo sytuacje, gdy nie dojdzie do złamania prawa bądź brakuje danych umożliwiających stwierdzenie złamania prawa, w kodeksie karnym nie ma określonej sytuacji do grupy czynów karalnych albo skutkuje zbyt małą szkodliwością społeczną, czyn karalny podlega przepisom przedawnienia, winny umrze bądź nie podlega pod polskie prawo, nie zostało złożone zgłoszenie o złamaniu prawa lub posiadanie immunitetu i przez to nie można pociągnąć go do odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Post Author: admin